Dňa 29.12.2013 sa uskutočnil vianočný benefičný koncert na podporu chudobných a núdznych ľudí. Sála františkánskeho kláštora v Hlohovci praskala vo svojich švíkoch. Skutočnú vianočnú náladu umocňovali poetické slová recitátorov, hudobné vstupy mladých profesionálnych hudobníkov a spev pätnásť-členného Zmiešaného zboru pri Františkánskom kláštore v Hlohovci pod vynikajúcim vedením Mgr. Michala Vavru.

Veľkú zásluhu na celej príprave a realizácií koncertu má MUDr. Mária Vozárová, ktorá ako scenáristka, dramaturgička, režisérka, moderátorka a speváčka v jednej osobe aj tentokrát realizáciu koncertu bravúrne zvládla, čím jej patrí nahlas vyslovené poďakovanie.

Na koncerte sa zúčastnil aj primátor mesta Peter Dvoran so svojou manželkou.

Nechýbali  tiež „domáci“ bratia františkáni s otcom gvardiánom pátrom Leopoldom Jablonským, ktorým patrí aj vďaka za pomoc pri organizovaní koncertu.

Výťažok z koncertu (vyzbieralo sa viac ako 600€) je určený na konkrétnu a adresnú pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi v našom regióne.

Nech Pán Boh všetkých odmení za ich štedrosť svojím požehnaním.

oz Samaria

Categories: Zo života Samarie