Realizáciou projektu Zelená pre seniorov – Centrum plné radosti za podpory Nadácie Orange, sme chceli zapojiť staršiu generáciu ľudí do aktívnej činnosti, chceli sme im vytvoriť priestor na posilnenie pocitu potrebnosti a užitočnosti.

Cieľom projektu bolo aj vytvorenie vzájomných vzťahov mladých ľudí a seniorov, aktívnou účasťou na dobrovoľníckych aktivitách podľa ich schopností. Projekt Centrum plné radosti prebiehal v mesiacoch jún až október 2014. Seniori boli zapojení do aktívnej činnosti v minidieľničke a pri ženských prácach, čo v nich posilnilo pocit potrebnosti a užitočnosti. Seniori odovzdávali svoje nielen remeselné, ale aj životné skúsenosti mladším a menej skúseným. Vytvorené predmety slúžia na obdarovávanie darcov, ktorí podporujú aktivity OZ Samaria v pomoci ľuďom v hmotnej núdzi.

Časťou seniorov a dobrovoľníkov OZ Samaria sa sa nám skutočne podarilo vytvoriť Centrum „plné radosti“.

zelena.jpgzelena-pre-seniorov-44.jpgzelena-pre-seniorov-10.jpgzelena-pre-seniorov-07.jpgzelena-pre-seniorov-11.jpgzelena-pre-seniorov-13.jpgzelena-pre-seniorov-15.jpgzelena-pre-seniorov-16.jpgzelena-pre-seniorov-09.jpgzelena-pre-seniorov-05.jpgzelena-pre-seniorov-23.jpgzelena-pre-seniorov-25.jpgzelena-pre-seniorov-26.jpgzelena-pre-seniorov-28.jpgzelena-pre-seniorov-30.jpgzelena-pre-seniorov-34.jpgzelena-pre-seniorov-02.jpgzelena-pre-seniorov-01.jpgzelena-pre-seniorov-35.jpgzelena-pre-seniorov-37.jpgzelena-pre-seniorov-38.jpgzelena-pre-seniorov-40.jpgzelena-pre-seniorov-42.jpg