Zbierka obuvi

Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti Bekaert, ktorí sa do zbierky obuvi pre ľudí v núdzi zapojili a tiež zamestnancom spoločnosti, ktorí pomáhali zbierku zorganizovať. Veľké poďakovanie patrí zvlášť pani Bosákovej Monike.

Všetkým vám patrí veľké ďakujeme