Dobrovoľníci OZ SAMARIA sa v dňoch 16.-17. novembra 2016 zúčastnili Púte charít v Košiciach. Púte charít sme sa zúčastnili už po 3-krát.

Prežili sme spoločne veľmi pekný a požehnaný čas.