V rámci Týždňa charity sa Trnavská arcidiecézna charita v utorok 15.8.2017 prezentovala aj v  meste Hlohovec, kde sme prišli podporiť svojich ,,kolegov“ a prezentovať našu vzájomnú spoluprácu v úsilí pomáhať ľuďom v núdzi. Spolu sme prežili krásny deň naplnený radosťou a vzájomným obohatením i povzbudením okoloidúcich priaznivcov do tejto náročnej ale veľmi potrebnej práci. Patrónku charity sv. Alžbetu predstavila naša dobrovoľníčka zo Samarie, študentka miestneho gymnázia Tatiana Skladaná, ktorá symbolicky rozdávala chlieb núdznym, ako o tom hovorí história.