Ďakujeme spoločnosti B&P Properties, s.r.o., so sídlom Hoste 70, že nám pomohla formou sponzorstva opraviť rozpadajúci sa záhradný múr a odvod dažďovej vody do kanalizácie.