Galéria pre všetkých vznikla zo starej unikátnej klenbovej pivnice v komunitnom centre SAMARIA na Podzámskej ulici. Naše občianske združenie chce podporiť domácich profesionálnych a amatérskych umelcov z rôznych odborov (maľba, keramika, fotografia…). Galériu sme otvorili dielami našich klientov, ktoré tvorili v komunitnom centre. Nakoľko výstavy budú bezplatné, bude kultúra dostupná pre každého – i pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP