V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prevádzkuje OZ Samaria od marca roku 2019 Výdajňu potravinovej pomoci. Obchodné reťazce, s ktorými OZ Samaria pri realizovaní potravinovej pomoci spolupracuje: Tesco, Kaufland, Kraj, Billa, Terno a Yeme.


Kto je poberateľom potravinovej pomoci?

Pravidelnými poberateľmi potravinovej pomoci sú jednotlivci alebo rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Poberateľom sa stanú prostredníctvom tzv. príhovorcu, ktorý ľudí v núdzi pozná a osloví nás s požiadavkou o pomoc pre nich. Registrovanému žiadateľovi, je následne oznámený deň a čas, kedy si potravinový balíček môže prevziať.


Kde Výdajňa potravinovej pomoci funguje?

Výdaj potravinovej pomoci realizuje OZ Samaria:

  • raz do týždňa v Bratislave, na adrese Nevädzová 4
  • dva krát do týždňa v Hlohovci, na adrese Železničná 2

Na to, aby potravinová pomoc fungovala účinne a adresne, dobrovoľníci v Samarii vytvorili tzv. logistický systém potravinovej pomoci, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov. Ako príklad pre detailnejšie vysvetlenie použijeme systém fungujúci v Bratislave.

Prvým krokom je zozbieranie trvanlivých potravín od obchodných reťazcov. V zmysle zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa jedná o trvanlivé potraviny do 45 dní od dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý je vyznačený na obale výrobku. Raz týždenne, vozia dobrovoľníci tieto potraviny z predajní do výdajne potravín v priestoroch OZ Samaria. Skupina desiatich dobrovoľníkov má rovnomerne rozdelené prevádzky obchodných reťazcov v Bratislave a jej blízkom okolí. Každý z týchto dobrovoľníkov kontaktuje deň vopred, vedúceho jednotlivých prevádzok, aby preveril dostupnosť potravín v daný týždeň. Frekvencia odberu potravín sa medzi prevádzkami môže líšiť.

Druhým krokom je príprava potravinových balíčkov. Vo výdajni potravín prevezme potraviny službu konajúca skupina dobrovoľníkov. Takéto skupiny má Samaria 3, pravidelne sa striedajú a každá z nich má 4-5 členov. Vo výdajni potraviny prerozdelia do približne rovnakých balíkov a pripravia na vyzdvihnutie konkrétnym príjemcom pravidelnej potravinovej pomoci, na základe predchádzajúcej dohody. Vedúci skupiny podľa množstva potravín určí počet potravinových balíčkov. Aktuálne sa ich darí pripravovať približne 25. Množstvo a obsah pripraveného balíka pomoci priamo závisí od obsahu a množstva poskytnutých potravín z potravinovej banky, čo OZ Samaria nevie ovplyvniť.

Tretím krokom je informovanie poberateľov potravinovej pomoci o možnosti prevzatia si potravinového balíčka. V Samarii evidujeme viac ako 150 poberateľov potravinovej pomoci, vedieme si preto presnú evidenciu, kto a v ktorý týždeň balíček dostal, aby sa klienti pravidelne striedali. Pomoc sa poskytuje príjemcovi približne 1x do mesiaca.

Štvrtým a zároveň posledným krokom je samotný výdaj potravinových balíčkov. Nasledujúci deň, sa tí istí dobrovoľníci, ktorí chystali potravinové balíčky stretnú opäť a odovzdajú potravinové balíčky vopred dohodnutým núdznym klientom. Balíčky sú pripravené pre každého klienta samostatne, každý z nich si potraviny prevezme do vlastnej tašky.


Potravinová pomoc patrí, okrem materiálne pomoci, medzi hlavné činnosti OZ Samaria. Výdajňa v Bratislave a v Hlohovci spolu týždenne vydá približne 80 balíkov potravín ľuďom v núdzi. Celý logistický systém funguje okrem podpory zo strany obchodných reťazcov predovšetkým vďaka zanietenosti dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a energiu pomoci ľuďom, ktorí ju v neľahkej životnej situácii potrebujú.


Veľká vďaka patrí aj Férovej nadácii O2, ktorá podporila náš projekt „Potraviny pre všetkých“.