Hľadali sme chladničku pre viacdetnú rodinu v akútnej hmotnej kríze.

Ďakujeme tento raz neznámemu darcovi, nakoľko chladnička sa k nám dostala sprostredkovane cez viacerých dobrých ľudí… :-)
Chladnička už chladí potraviny rodinke v Ratnovciach.

Categories: Pomohli sme