Hľadali sme funkčnú práčku pre rodinu v hmotnej kríze z obce pri Piešťanoch.
Stará sa im celkom pokazila a na novú nemali…

Veľká vďaka za krásny postoj pánovi M.V. z Piešťan, obratom sme dnes odovzdali Vašu práčku núdznej rodine.
Boli nesmierne potešení… Vďaka.

Categories: Pomohli sme