Pre potreby matky s deťmi v obci pri Hlohovci sme hľadali elektrický sporák.

elektrický sporák
Ďakujeme darcovi elektrického sporáka, jeho dar už slúži núdznym.

Categories: Pomohli sme