Pre potreby IKV v Žákovciach sme hľadali šálky – hrnčeky do jedálne, veľkosti 3 až 5 dcl.

AKCIA UKONČENÁ – Všetkým darcom patrí veľká vďaka!

Categories: Pomohli sme