Pre potreby matky s deťmi sme hľadali jednoduché stropné svetidlo ( najlepšie v tvare taniera “UFO”) nakoľko majú v miestnosti veľmi nízko strop

Ďakujeme darcovi!

Categories: Pomohli sme