Chladničku zo skladu Samaria odvážajú núdznym.

Chladnička
Ďakujeme darcom!

Categories: Pomohli sme