Mladá rodina sa prisťahovala a potrebovali nábytok. Veľmi ju potešila možnosť pomoci cez charitu Samaria. Dnes sa nám podarilo zorganizovať odvoz z nášho skladu solidarity. Želáme im, nech im nábytok dlho slúži.

Mladá rodina
Ďakujeme všetkým darcom, dobrovoľníkom a partnerom Samarie, ktorí sa pričinili o túto pomoc.

Categories: Pomohli sme