Dobrovoľníci pri odovzdávaní potrieb núdznej matke s tromi deťmi. Potešilo nás, že na základe príhovoru Nadácie pomoc jeden druhému sme mohli zmysluplne pomôcť v tomto prípade.

Oblečenie
Vďaka patrí darcom potrieb, dobrovoľníkom a partnerom charity Samaria.

Categories: Pomohli sme