Dňa 9.11.2013 sa nám podarilo dopraviť rodine žijúcej v biednych pomeroch druhú skriňu a poschodovú posteľ.
Na prívesnom vozíku to začína byť čoraz náročnejšie. Ale všetko dobre dopadlo.
Veríme, že budú rodine dlho slúžiť a pomôžu aspoň trochu v neľahkom osude.

Samaria pomohla v Skalici

Ďakujeme darcom z Červeníka, dobrovoľníkom pri prevoze a sťahovaní a tiež partnerom systému Samaria za podporu, bez ktorej by sme nemohli pomáhať.

Rozhodli sme sa pomáhať. Rozhodni sa tiež!

Categories: Pomohli sme