A ďalšia pomoc sa nám podarila. Ide o starú matku, ktorá ma zverené do starostlivosti 2 maloleté vnúčatá.
Pomohli sme s vybavením izby: poschodová posteľ, stôl, stoličky, elektrická dvojplotienka…

Stará mama s vnúčatami

Pani pracuje, snaží sa, no nemajú dostatok prostriedkov a preto bývajú po ubytovniach. Momentálne sa presťahovali do ubytovne, kde majú zmluvu na 5 rokov, no dostali len malú izbičku bez všetkého.
Sme radi, že sme mohli pomôcť.

Ďakujeme viacerým darcom, dobrovoľníkom pri prevoze a partnerom Samarie.

Categories: Pomohli sme