Po príhovore pracovníčky zo sociálneho odboru a vyhľadaní darcu sme mohli pomôcť núdznej žene s televízorom.

Televízor
Ďakujeme darcom.

Categories: Pomohli sme