Na príhovor evanjelickej farárky sme pomohli prebytkami na základné vybavenie domácnosti mladej rómskej rodiny.

Vybavenie domácnosti
Ďakujeme darcom z Leopoldova a dobrovoľníkom Samarie pri realizácii pomoci.

Categories: Pomohli sme