31.1.2013 sme opäť odovzdali zopár vriec zimných potrieb vyzbieraných cielene pre ľudí z nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave

Zimné potreby

Ďakujeme darcom.

Categories: Pomohli sme