Veríme, že pomoc, ktorú sa nám podarilo zorganizovať dá matke 4 detí, pocit, že na riešenie problémov nie je sama. Sme radi, že sme mohli byť pri tom.

Matka 4 detí

Ďakujeme darcom, dobrovoľníkom a podporovateľom projektu Samaria!

Categories: Pomohli sme