Darované fungl nové zimné topánky a ponožky sme odovzdali pánovi, ktorý ich naozaj potreboval 🙏 Aj v jeho mene srdečne ďakujeme nášmu darcovi 💛

Categories: Pomohli sme