Minulý týždeň sme vďaka našim darcom mohli  poskytnúť pomoc  budúcej mamičke, pre ktorú sa nám podarilo zabezpečiť kočík. Ďakujeme našim darcom, vďaka ktorým bude kočík naďalej dobre využitý.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
Categories: Pomohli sme