Pomohli sme

Polohovateľná posteľ

Polohovateľná posteľ

V predvianočnej dobe sa nám podarilo pomôcť rodine, ktorá opatruje chorého ležiaceho príbuzného zapožičaním polohovateľnej postele.

Polohovateľná posteľ
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na uskutočnení pomoci zúčastnili.

Rodina s 5 deťmi

Rodina s 5 deťmi

Na príhovor jedného z našich dobrovoľníkov sme zorganizovali pomoc pre rodinu s piatimi deťmi. Pomohli sme im s vybavením domácnosti – kuchynské skrinky, stôl, skriňa, 2 postele, kočík, pračka, chladnička.

Rodina s 5 deťmi

Otec rodiny z obce Polomka prišiel o prácu, brigáduje kde sa dá, ale rodina žije vo veľmi biednych pomeroch.

Ďakujeme darcom a dobrovoľníkom.

Stará mama s vnúčatami

Stará mama s vnúčatami

A ďalšia pomoc sa nám podarila. Ide o starú matku, ktorá ma zverené do starostlivosti 2 maloleté vnúčatá.
Pomohli sme s vybavením izby: poschodová posteľ, stôl, stoličky, elektrická dvojplotienka…

Stará mama s vnúčatami

Pani pracuje, snaží sa, no nemajú dostatok prostriedkov a preto bývajú po ubytovniach. Momentálne sa presťahovali do ubytovne, kde majú zmluvu na 5 rokov, no dostali len malú izbičku bez všetkého.
Sme radi, že sme mohli pomôcť.

Ďakujeme viacerým darcom, dobrovoľníkom pri prevoze a partnerom Samarie.

Pomáhame aj v Trnave

Pomáhame aj v Trnave

V spolupráci s mestským úradom v Trnave a pomocou viacerých darcov potrieb pre sociálne odkázaných klientov sa nám podarilo dnes odoslať zo skladu solidarity Samaria v Hlohovci plné dodávkové auto do Trnavy.
Jednalo sa o nábytok, stoly, stoličky, pračku, posteľnú bielizeň, kuchynské riady…

Pomáhame aj v Trnave
Vďaka patrí pracovníkom sociálneho odboru MÚ Trnava, mnohým darcom potrieb, dobrovoľníkom a partnerom Samarie.

Samaria pomohla v Skalici

Samaria pomohla v Skalici

Dňa 9.11.2013 sa nám podarilo dopraviť rodine žijúcej v biednych pomeroch druhú skriňu a poschodovú posteľ.
Na prívesnom vozíku to začína byť čoraz náročnejšie. Ale všetko dobre dopadlo.
Veríme, že budú rodine dlho slúžiť a pomôžu aspoň trochu v neľahkom osude.

Samaria pomohla v Skalici

Ďakujeme darcom z Červeníka, dobrovoľníkom pri prevoze a sťahovaní a tiež partnerom systému Samaria za podporu, bez ktorej by sme nemohli pomáhať.

Rozhodli sme sa pomáhať. Rozhodni sa tiež!

Domov na pol ceste

Domov na pol ceste

Potešilo nás, že sme mohli zrealizovať pomoc pre mladých dospelých v domove na pol ceste v Kocúriciach pri Piešťanoch.

Domov na pol ceste
Za darovanie stolov a stoličiek ďakujeme Nadácií Poštovej Banky, za dar v podobe detskej postieľky ďakujeme darcom z Trnavy.
Ďakujeme tiež dobrovoľníkom pri preprave potrieb.

Polohovateľné postele

Polohovateľné postele

Dňa 23.10.2013 sa nám podarilo odovzdať zariadeniu pre seniorov Harmonia v Hlohovci tri polohovateľné postele, ktoré majú pôvod z charity z Belgicka.
Veríme, že budú seniorom dlho slúžiť a uľahčia tiež prácu ošetrovateľom a opatrovateľom tohto zariadenia.

Polohovateľné postele
Ďakujeme darcom, dobrovoľníkom aj partnerom Samarie.

Matka samoživiteľka so synom

Matka samoživiteľka so synom

Dnes sa nám podarilo doručiť potreby matke samoživiteľke so synom.
V tejto prvej etape sme pomohli, rozťahovacím gaučom, chladničkou, mikrovlnkou a rýchlovarnou kanvicou.

Matka samoživiteľka so synom
Vďaka patrí darcom potrieb do siete pomoci Samaria.
Rovnako ďakujeme aj našim partnerom za podporu.
Do dobrovoľníckych aktivít pri pomoci v núdzi sa nám postupne zapájajú ľudia, ktorí v minulosti boli príjemcovia pomoci.
Ďakujeme.

Núdzna rodina

Núdzna rodina

Dnes sa nám podarilo pomôcť núdznej rodine darom postele stoličiek a málom trvanlivých potravín.

Núdzna rodina
Vďaka darcom z Hlohovca už nemusia spať na zemi.
Ďakujeme tiež dobrovoľníkom v sklade solidarity pri príprave potrieb a našim partnerom za podporu.

Nábytok

Nábytok

Na príhovor pani učiteľky handicapovaného Jožka sme mohli pomôcť jemu a jeho matke. Základný nábytok do domácnosti im pomôže dôstojne žiť v skromnom bývaní.

Nábytok
Ďakujeme za príhovor, dobrovoľníkom za odvoz, partnerom za podporu.

Nastávajúca mamička

Nastávajúca mamička

Pomohli sme nastávajúcej mladej mamičke, ktorej chýba zázemie pre zabezpečenie potrieb pre bábätko. Podarilo sa nám vybaviť ju základnými potrebami pre bábätko aj ju samotnú.

Nastávajúca mamička
Ďakujeme darcom z Hlohovca a Trnavy a tiež dobrovoľníčkam pri vybavovaní.

Oblečenie

Oblečenie

Dobrovoľníci pri odovzdávaní potrieb núdznej matke s tromi deťmi. Potešilo nás, že na základe príhovoru Nadácie pomoc jeden druhému sme mohli zmysluplne pomôcť v tomto prípade.

Oblečenie
Vďaka patrí darcom potrieb, dobrovoľníkom a partnerom charity Samaria.

Podporili nás