Zbierka potravín v Tesco Hlohovec

Zbierka potravín v Tesco Hlohovec

Od pondelka 16. 11. 2015 beží zbierka potravín pre núdznych v Hlohovskom Tesco v plnom prúde. Každý deň sa tam vystrieda 14 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri organizovaní zbierky. Sú to v prevažnej miere samaritáni – dobrovoľníci nášho občianskeho združenia tiež študenti Gymnázia v Hlohovci a študenti Obchodnej Akadémie v Hlohovci. Read more…

Vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncert

Aj tento rok sa u bratov františkánov v Hlohovci uskutočnil vianočný benefičný koncert na podporu chudobných a núdznych ľudí. Keďže v ostatnom ročníku sála františkánskeho kláštora už nedokázala kapacitne uspokojiť záujem divákov, tento krát sa koncert konal 28. 12. 2014 priamo vo františkánskom kostole Všetkých svätých. Presunúť koncert do chrámu sa ukázalo ako správne, nielen Read more…

Štedrá večera pre rodiny s deťmi v núdzi

Štedrá večera pre rodiny s deťmi v núdzi

Dobrovoľníci – samaritáni sa rozhodli , že darujú rodinkám s deťmi a núdznym matkám s deťmi k Vianociam niečo výnimočné. V predvianočnom čase zorganizovali za podpory Nadácie Orange a ďalších podporovateľov štedrú večeru pre šesť núdznych rodín. Samaritánky samy navarili vianočnú kapustnicu, vysmažili rybu a pripravili zemiakový šalát. Nechýbali oplátky Read more…

Zelená pre seniorov

Zelená pre seniorov

Realizáciou projektu Zelená pre seniorov – Centrum plné radosti za podpory Nadácie Orange, sme chceli zapojiť staršiu generáciu ľudí do aktívnej činnosti, chceli sme im vytvoriť priestor na posilnenie pocitu potrebnosti a užitočnosti. Cieľom projektu bolo aj vytvorenie vzájomných vzťahov mladých ľudí a seniorov, aktívnou účasťou na dobrovoľníckych aktivitách podľa Read more…

Topánky

Topánky

V spolupráci s a.s. Bekaert sme realizovali v dňoch 2. a 3. decembra 2014 zbierku pánskej zimnej a pracovnej obuvi. Darcovia – zamestnanci Bekaertu mohli obuv odovzdať do pristavenej dodávky pred vchodom do objektu spoločnosti. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zamestnancom Bekaertu, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili a nám obuv priniesli, pretože Read more…