My dobrovoľníci

Henrieta

Volám sa Henrieta. Som matkou dvoch detí a viem aká dôležitá je rodina, blízkosť človeka a vzájomná spolupatričnosť. Preto som sa i ja zapojila do dobrovoľníckej služby v OZ Samaria, a to do projektu Dobré srdce. Pravidelnou návštevou seniorov a chorých v DSS v Hlohovci sa snažím im spríjemniť čas, zmierniť pocit opustenosti a priniesť radosť, lásku a teplo ľudskej prítomnosti.

Gabika

Volám sa Gabriela a patrím k ľuďom, čo ochotne pomáhajú iným. V DC Samaria som sa zapojila do projektu ,,Dobré srdce“. To mi umožňuje prežiť so seniormi v DSS pár milých chvíľ. Veď cítiť lásku a prítomnosť blízkej osoby je túžbou človeka. Aj moje zotrvanie v tichej prítomnosti s klientom zmierňuje samotu.

Gabriela

V Samárii som sa stala dobrovoľníčkou v roku 2015.
Moja práca spočíva v sprevádzaní rozvedených ľudí – pri stretnutiach sa im snažím rozhovorom, či radou uľahčiť ich ťažkú životnú situáciu, priniesť pokoj a rozvahu do starosťami naplnených dní. Odmenou sú pre mňa vyrovnaní a stále častejšie usmiati ľudia.

Lucka a Vlasťo

Dnes je pomerne dosť organizácií, ktoré sa venujú rôznym dobročinným a dobrovoľníckym aktivitám, ale nie všetky to robia naozaj efektívne a profesionálne. V tomto sú zakladatelia Samarie jednotky – majú nie len vízie, ale aj veľmi konkrétne a hlavne reálne spôsoby, ako ich dosahovať a neustále napredovať. To nás zaujalo hneď na začiatku a doterajšie výsledky práce potvrdzujú, že to robia naozaj dobre a keď vás takíto ľudia oslovia s ponukou spolupráce, odpoveď je jednoznačná :) Ďalší z dôvodov, pre ktoré sme sa pridali k Samaritánom je výborná partia ľudí, s ktorými je radosť sa stretávať a snažiť sa aspoň malou troškou pomôcť dobrej veci a ľuďom, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníctvo je veľký dar pre tých, ktorí dostávajú pomoc, ale asi ešte väčší pre nás a sme zaň veľmi vďační. Momentálne sme síce na materskej, ale už sa tešíme na ďalšiu spoluprácu

Daniela

Ja som Daniela a som matkou troch detí. Svoje pôsobenie v DC Samaria cítim ako poslanie zdieľať život s obyčajnými ľuďmi a využiť pritom všetky svoje dary a schopnosti.

Anna a Emil

Manželia Anna a Emil sú aktívni v OZ Samaria ako dobrovoľníci už pár rokov. Emil učí deti hrať šach a pinpong a Anna robí ručné práce a stará sa o kvety v komunitnej záhradke. Združeniu tiež veľmi radi pomáhajú na jarmokoch či vianočných trhoch.

Anka

Keď som bola úplne na dne, Pán Boh mi posielal do cesty ľudí, cez ktorých sa mi dával lepšie spoznávať. Keď Pán uzdravoval moje srdce a moju dušu, zatúžila som dávať túto možnosť aj druhým, tým,ktorí to potrebujú. Pomáhať, kde je to potrebné, povzbudiť človeka úsmevom, dobrým slovom, hovoriť mu o božej láske k nemu, ale podať mu aj kúsok chlebíka, jabĺčko, alebo aj iné potraviny, snažiť sa vylepšovať tento svet aspoň drobnými službami druhým, to všetko ma napĺňa pocitom, že nežijem nadarmo.V dobrovoľníckom centre Samaria v Hlohovci ponúkam aj služby rozvedeným modlitbou, zdieľaním aj o tom, čo pre mňa urobil Pán.

Anička

Volám sa Anka. V Dobrovoľníckom centre Samaria som koordinátorkou krúžku varenia pre deti. Stretávame sa raz do týždňa a vždy sa na seba veľmi tešíme.

Alena

Volám sa Alena.  Dobrovoľníctvu sa venujem už dlhšiu dobu. Od roku 2000 pôsobím v neziskovej organizácii Slovenský Orol, ktorá je kresťanskou, telovýchovnou a športovou organizáciou. Do Samarie som prišla pred dvoma rokmi.

Mária

Mária

Som Mária a s ochotou a láskou pomáham pri organizovaní rôznych podujatí v OZ Samaria.Mám radosť pri stretnutiach s novými ľuďmi, ktorým môžem pomôcť nielen dobrou radou ale aj obyčajným stisnutím ruky a prívetivým úsmevom

Michaela

Michaela

Volám sa Miška a som študentka. Ako dobrovoľníčka sa od roku 2016 v dobrovoľníckom centre Samaria venujem tvorivej práci s matkami a deťmi. Dobrovoľníctvu som sa začala venovať s túžbou pomáhať slabým ľuďom. V súčasnosti sa venuje aj práci so sociálne slabšími rodinami a seniorom v rámci projektu Dobré srdce.

Marianna

Ahoj. Volám sa Marianna. Mám 36 rokov. Som dobrovoľníčka V Samarii Hlohovec, takmer už štvrtý rok. Do Samarie som sa dostala najskôr ako darca, potom ako nástenkárka v obci, kde žijem. Venujem sa ručným prácam, hlavne vyšívaniu tašiek. Občas kreslím plagáty. Pomáham v dobrovoľníckom centre, kde som vymaľovala detský kútik. V lete som sa zúčastnila detského tábora ako animátor. Prostredníctvom Samarie sa mi podarilo získať drevo na kúrenie pre jednu rodinu, tiež školské potreby a sladkosti pre žiakov, ktorých rodiny boli v núdzi. Ak je to v mojich silách, tak rada pomáham. 

Podporili nás